Förebyggande underhåll

Vi tillhandahåller tjänster för F.U. 
För industrier samt utför mekaniska servicearbeten såsom stopparbeten.